Aktuality
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA
MUDr JORGE LUISA SILVA ROSARIO Z PERU


Počátkem ledna 2011 navštívil náš Institut jeho hlavní konzultant dr.Jorge Luis Silva Rosario z Limy.
Spolu s MUDr. Markétou Matějkovou a potom i se zakladateli Institutu probírali jeho další rozvoj, v tom i otázky výzkumu, novinky z oblasti peruánské fytoterapie, možnosti podpory akademické medicíny tou "alternativní" v širším rozsahu, výsledky léčby, zkušenosti z Peru, apod.
Někteří pacienti Institutu měli i možnost osobní konzultace z dr. J.L.Silvou.
Projednávaly se také možnosti vzdělávání evropských lékařů, zabývajících se celostní medicínou, formou kurzů a seminářů, jak na místě v Peru tak i pomocí internetu.Doktor  J.L.Silva Rosario nás také seznámil s působením a praxí Curanderos (léčitelů) v Peru.
Curanderos jsou „vyvolenými“ osobnostmi, které mají velmi širokou vědu, někdy uznávanou za tajemnou, díky které dovedou vyléčit často i nevyléčitelné.
Tyto znalosti se přenášejí v rodině vždy pouze na jednoho vyvoleného potomka. Pronikání do tajů a vstřebávání znalostí trvá velmi dlouho, a pokud by se částečné znalosti ocitly v nepovolaných rukách, mohly by způsobit více škody než užitku.
Curanderos vykonávají svou činnost i ve zdravotnických zařízeních.
U nás je to bohužel jinak: po krátkém kurzu či semináři se může „léčitelem“ stát prakticky každý…. Je na tom hodně k zamyšlení…

K zamyšlení je i reklama některých prodejců peruánských bylin. V těchto darech přírody nelze spatřovat pouze obchodní artikl.
Ten, kdo se donedávna specializoval v obchodu s průmyslovým zbožím a najednou díky popularitě peruánských bylin a „shodě okolností“ postřehl šance na jistý obchod, deklaruje na svých stránkách vysokou profesionální úroveň, servis a odborné poradenství a sestavení kúry na každý zdravotní problém.

Deklarace stylu: „u nás si můžete být 100% jisti, že se vám dostane vysoká odbornost a profesionalita ve všech směrech a byliny, které jsou té nejvyšší kvality“ však nemůže zastínit množství věcných chyb týkajících se používání bylin uváděných na jejich internetových stránkách.
Zvláště, že po konzultaci s odborníkem vyplývá, že některá doporučení těchto
„ místních odborníků" může místo pomoci vyvolat i zdravotní problémy.
I v tomto případě je hodně k zamyšlení…

Odborníkem v otázkách správného a efektivního použití bylin se může stát pouze ten, kdo se problematice plně věnuje, neustále se vzdělává, spolupracuje s odborníky, vychází z nejnovějších poznatků, atd. Opisování internetových stran je v tomto ohledu opravdu nedostačující….

Chceme proto upozornit všechny osoby, které vyhledávají peruánské byliny k podpoře svého zdraví – nenechte se zlákat nízkými cenami a stejně "nízkou" klamavou reklamou a nepravdivými informacemi některých prodejců.
Jejich "odbornost" je pouze napodobováním činnosti druhých.

Pamatujte – nízká cena může být často jen lákadlem, které za sebou nese zklamání anebo v sobě skrývá ještě i jiné záměry…
Každý, kdo jen trochu rozumí obchodu ví, že není možné mít „nejvyšší možnou kvalitu za nejnižší ceny na trhu“!

Takové deklarace jsou většinou nepravdivé, nečestné, v rozporu s pravidly etiky a jejich účelem je pouze nalákat zákazníka k nákupu.

Peruánské byliny jsou pro naše zdraví velkým přínosem.
Nezodpovědně doporučené ale nemusí přinést očekávaný efekt anebo v krajních případech mohou i ublížit.
Zvažte proto pečlivě, komu dáte svou důvěru. Nákupem u skutečných odborníků získáte záruku zodpovědných doporučení a informací i jakosti bylin.

Nízká cena je vždy na úkor nějaké důležité složky opravdové kvality…